אודות

חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים (ע”ר) הינה הארגון הישראלי המספק מידע אודות החיסונים בישראל ומסתמך על רופאים, חוקרים, מחקרים מדעיים ופרסומים בכלי התקשורת ברחבי העולם. העמותה מקיימת קשר ישיר עם עשרות רופאים, פרופסורים, מדענים ואנשי תקשורת ברחבי העולם ובישראל, המספקים לעמותה את התשתית המקצועית.

אודות עמותת חסון

העמותה מעודדת הורים ללמוד את נושא החיסונים, על כל היבטיו, על מנת שיוכלו לקבל החלטות מושכלות ולהיות מודעים לחופש הבחירה העומד לרשותם. העמותה מציעה שירותי מידע באינטרנט, הרצאות, מענה לשאלות ופניות הציבור, תרגום מאמרים וספרים וכן ייצוג נושא החיסונים בפני הציבור באמצעות כלי התקשורת ובכנסת.

הארגון הוקם בשנת 1999 כארגון התנדבותי בשם “חסון” ונרשם כעמותה בשנת 2010. העמותה אינה נהנית ממימון של גוף כלשהו, פרטי או ציבורי, אינה משלמת שכר, וכל פעיליה עושים זאת בהתנדבות מלאה. כל הכנסות העמותה משמשות לפעילות העמותה לפי מטרותיה.
אנו בעמותה למתן מידע על חיסונים יודעים שליקוט מידע המאפשר בריאות בת-קיימא בימינו מחייב מאמץ רב, אולם הדבר משתלם ונחוץ כשמדובר בבריאות ילדינו הנתונה תחת אחריותנו. אנו מאמינים שכל הורה אשר יקדיש את הזמן ללמוד את נושא החיסונים יעניק מתנה בעלת ערך רב לעצמו ולילדיו.

בעמותה עשרות מתנדבים התורמים לפי כישוריהם והשכלתם. האנשים המובילים את העמותה, הורים ואנשי מקצוע מתחומים מגוונים ומשלימים, מביאים יחדיו ידע וניסיון עשיר בתחומי הניהול, המדע, הטיפול ועוד.

חיסון אפשר תמיד לתת. להשיב חיסון שניתן כבר אי אפשר כעת. עדיף לדחות החיסון עד שרכשת את הידע הדרוש להחלטה מושכלת.

אישור ניהול תקין חסון - עמותה למתן מידע על חיסונים

חסון - עמותה למתן מידע על חיסונים (עמותה רשומה 58-0521284)

חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים (ע”ר), מספקת מידע בהתאם לנתונים חיצוניים המתקבלים אצלה ממקורות רפואיים ו/או עיתונאים ו/או אחרים וכל זאת בהתאם למטרותיה אולם, אין בכך בכדי להוות ייעוץ רפואי ו/או ייעוץ עם מומחה ו/או הכוונה כלשהי. מידע אשר ניתן על ידי חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים (ע”ר) אינו מהווה יעוץ מקצועי והעמותה אינה אחראית לתוכנו ולנכונותו המדעית והעיתונאית. העומד בפני הצורך לקבל החלטה האם ומתי ומפני מה לחסן את עצמו או את מי שנתון למשמורתו, ייטיב לעשות אם ילמד את הנושא לעומקו ויוועץ במומחים, שכן בסופו של דבר, ההחלטה היא אישית ובאחריותו.