מי בריא יותר? שלושה מחקרים שבדקו מחוסנים כנגד לא מחוסנים. מה היו הממצאים?

מי בריא יותר - מחוסנים או לא מחוסנים
נושאים באתר