תכנית הפיצויים הלאומית של ארה”ב לנפגעי חיסונים (NVICP)

פיצוי נפגעי חיסונים בארה"ב

באוקטובר 1988, על בסיס החוק הלאומי לפגיעה מחיסוני ילדים בארה”ב, החלה תכנית הפיצויים הלאומית של ארה”ב לנפגעי חיסונים. בית המשפט לתלונות פדראליות בארה”ב פוסק זכאות לתשלום פיצויים על פי חוק זה. בתכנית זו יש תפקיד לשלוש רשויות ממשלתיות בארה”ב: 

  • מחלקת הבריאות והשירותים לאדם (HHS)
  • מחלקת המשפטים  (DOJ)
  • בית המשפט לתביעות פדראליות

התנאים בהם זכאי נפגע חיסון להגיש תביעה לפיצויים הם:

  1. תוצאת הפגיעה נמשכה לפחות שישה חודשים לאחר מתן החיסון; או
  2. תוצאת הפגיעה הצריכה אשפוז וגם ניתוח; או
  3. הפגיעה הסתיימה במוות

על מנת לזכות בפיצויים (עד $250,000 בגין סבל + הוצאות רפואיות + הוצאות משפטיות + הפסד הכנסה במקרה פגיעה; או $250,000 + הוצאות משפטיות במקרה מוות) יש להוכיח:

  • הנפגע קיבל חיסון הנכלל בתכנית הפיצויים; וגם
  • התסמין הראשון לאחר החיסון הופיע בתוך פרק זמן המוגדר בטבלה ממועד החיסון; או
  • החיסון גרם לפגיעה; או
  • החיסון החמיר מחלה קיימת באופן משמעותי

בנוסף, על בית המשפט לקבוע כי הפגיעה או המוות לא נגרמו כתוצאה מגורם אחר.

עד היום שולמו כארבעה מיליארד דולר פיצויים לאלפי נפגעי חיסונים על בסיס חוק זה.

הפגיעות המוכרות לפיצויים בארה”ב 

מחלקת שירותי הבריאות בארה”ב מפרטת מהן תופעות הלוואי המוכרות המאפשרות להגיש תביעה לפיצויים. 

החיסוןהפגיעה/נכות/מחלה מהחיסון המוכרתפרק הזמן מהחיסון להופעת התסמין הראשון
חיסונים הכוללים תרכיב טטנוס (לרבות חיסונים משולבים כמו דיפתריה-טטנוס-שעלת)1. הלם אנפילקטי
2. דלקת המקלעת הבריכיאלית
עד 4 שעות
2-28 ימים
3. פגיעה בכתף
4. מתן הזריקה
עד 48 שעות
5. סינקופה ואסובגאליתעד שעה
חיסונים הכוללים תרכיב שעלת (לרבות חיסונים משולבים כמו דיפתריה-טטנוס-שעלת)1. הלם אנפילקטיעד 4 שעות
2. דלקת מוח (אנצפלופתיה)עד 72 שעות
3. פגיעה בכתף כתוצאה ממתן הזריקהעד 48 שעות
4. סינקופה ואסובגאליתעד שעה
חיסונים הכוללים תרכיב אחד או יותר של חזרת, חצבת או אדמת1. הלם אנפילקטי
2. דלקת מוח (אנצפלופתיה)
עד 4 שעות
5-15 ימים
3. פגיעה בכתף כתוצאה ממתן הזריקהעד 48 שעות
4. סינקופה ואסובגאליתעד שעה
חיסונים הכוללים תרכיב אדמת (לרבות חיסונים משולבים כמו חזרת-חצבת-אדמת)1. דלקת מפרקים כרונית7-42 ימים
חיסונים הכוללים תרכיב חצבת (לרבות חיסונים משולבים כמו חזרת-חצבת-אדמת)1. ארגמנת טרומובוציטופנית7-30 ימים
2. זיהום מנגיף החיסון עצמו בחולה עם מערכת חיסון חלשה
— כאשר זן הנגיף מהחיסון זוההלא רלוונטי
— כאשר לא ניתן לאשר את מקור זן הנגיףעד שנה
פוליו חי (אוראלי)1. שיתוק פוליו
— מע’ חיסונית תקינהעד 30 ימים
— מע’ חיסונית חלשהעד 6 חודשים
— כתוצאה מחיסון בקהילהלא רלוונטי
2. זיהום מנגיף החיסון עצמו
— מע’ חיסונית תקינהעד 30 ימים
— מע’ חיסונית חלשהעד 6 חודשים
— כתוצאה מחיסון בקהילהלא רלוונטי
פוליו מומת (בזריקה)1. הלם אנפילקטיעד 4 שעות
2. פגיעה בכתף כתוצאה ממתן הזריקהעד 48 שעות
3. סינקופה ואסובגאליתעד שעה
חיסונים הכוללים תרכיב הפטיטיס B1. הלם אנפילקטיעד 4 שעות
2. פגיעה בכתף כתוצאה ממתן הזריקהעד 48 שעות
3. סינקופה ואסובגאליתעד שעה
המופילוס אינפלואנזה מסוג B1. פגיעה בכתף כתוצאה ממתן הזריקהעד 48 שעות
2. סינקופה ואסובגאליתעד שעה
חיסונים הכוללים מרכיב נגד אבעבועות רוח1. הלם אנפילקטיעד 4 שעות
2. אבעבועות רוח מפושטת כתוצאה מהזן החיסוני
— כאשר זן הנגיף מהחיסון זוההלא רלוונטי
— כאשר לא ניתן לאשר את מקור זן הנגיף7-42 ימים
3. הפעלה מחדש של אבעבועות רוח כתוצאה מהזן החיסונילא רלוונטי
4. פגיעה בכתף כתוצאה ממתן הזריקהעד 48 שעות
5. סינקופה ואסובגאליתעד שעה
נגיף הרוטה1. השתפלות מעיים1-21 ימים
חיסונים מצומדים נגד זיהומים פנוימוקוקים1. פגיעה בכתף כתוצאה ממתן הזריקהעד 48 שעות
2. סינקופה ואסובגאליתעד שעה
חיסונים הכוללים תרכיב הפטיטיס B1. פגיעה בכתף כתוצאה ממתן הזריקהעד 48 שעות
2. סינקופה ואסובגאליתעד שעה
חיסוני שפעת עונתית1. הלם אנפילקטיעד 4 שעות
2. פגיעה בכתף כתוצאה ממתן הזריקהעד 48 שעות
3. סינקופה ואסובגאליתעד שעה
חיסונים נגד זיהומי מנינגוקוק1. הלם אנפילקטיעד 4 שעות
2. פגיעה בכתף כתוצאה ממתן הזריקהעד 48 שעות
3. סינקופה ואסובגאליתעד שעה
חיסונים נגד נגיף הפפילומה1. הלם אנפילקטיעד 4 שעות
2. פגיעה בכתף כתוצאה ממתן הזריקהעד 48 שעות
3. סינקופה ואסובגאליתעד שעה
כל חיסון אחר המומלץ על ידי המרכז לבקרת מחלות ומניעתן1. פגיעה בכתף כתוצאה ממתן הזריקהעד 48 שעות
2. סינקופה ואסובגאליתעד שעה

נושאים באתר