יעילות חיסונים

מאחר והחיסונים, כמו כל תרופה אחרת, טומנים אפשרות לפגיעה, בנוסף ליעילות החיסון יש למדוד את רמת בטיחותו, על מנת להעריך באם התועלת הפוטנציאלית שלו במניעת תחלואה עולה על הסיכון הכרוך בהתחסנות. לפיכך, יעילות ובטיחות החיסונים הם שני המדדים אותם בודקים בתחום החיסונים ועל סמך תוצאותיהם (ושיקולים כלכליים ולוגיסטים אחרים) אמורה להיקבע מדיניות החיסונים.

לאחר שנמצא כבעל יעילות מחקרית מספקת, חיסון חדש צריך להוכיח שהוא בטוח לשימוש באוכלוסיית היעד שלו, כלומר, בעל תופעות לוואי מועטות ובלתי חמורות.

חסינות העדר

חסינות העדר

למה אנחנו קוראים חסינות העדר? מניעת התפשטות מחלה באוכלוסייה, או “חסינות העדר”, נקבעת לפי הניסיון המצטבר בשטח. לדברי משרד הבריאות נדרש שיעור התחסנות של כ-90%

קרא עוד »

יעילות חיסונים

הורים רבים בוחרים שלא להוציא את התינוק מהבית עד למועד החיסון הראשון מחשש שהוא חשוף למחלות. מרגע קבלת מנת החיסון, תחושת הביטחון עולה שעכשיו התינוק

קרא עוד »