שאלות ותשובות

נפגעי חיסונים

בכל פגיעה אנו ממליצים לפנות באופן מיידי לשירותי הבריאות: רופא המשפחה או בית החולים, ללא קשר לגורם הפגיעה. ישנם בישראל כמה רופאים שהרחיבו את השכלתם בתחומי רפואה נוספים ופנו למרפאות פרטיות. ביניהם, ישנם רופאים הפתוחים לטיפול בנפגעי חיסונים ואף רכשו ניסיון רב בזה.

מבחינה משפטית, קיימים שני מסלולים לתביעת פיצויים בגין נזקי החיסונים:

  • תביעת נזיקין רגילה בעילה של רשלנות רפואית: באפשרות זו, יש להוכיח רשלנות במתן החיסון שלא על פי קיום נהלי משרד הבריאות, וכן יש להוכיח כי הפגיעה נגרמה כתוצאה מהחיסון. נטל ההוכחה כאן גבוה מאד, אולם סכומי התביעה במקרים אלה יכולים להיות גבוהים. בתביעה זו קשה מאד לגייס עדים מומחים ואין היא מתאימה בד”כ, כאמור, לפגיעה כתוצאה מחיסון שניתן לפי הנהלים.
  • תביעה מהקרן לפיצוי נפגעי חיסונים (עפ”י חוק ביטוח נפגעי חיסונים, התש”ן). בערכאה זו יושב שופט שלום ושני מומחים בתחום החיסונים לצידו. בפני ועדה זו אין צורך להוכיח רשלנות, אלא קשר סיבתי בין החיסון לבין הפגיעה בלבד. סכומי הפיצויים מכוח קרן זו זעומים, ועומדים על כ 700,000 ש”ח למקרה בודד של 100% נכות או מוות. את הקרן מנהלת חברת הביטוח הממשלתית “ענבל”, אליה יש לפנות בתביעה לפיצויים. עד היום זכו מקרים בודדים בלבד לפיצוי. מעולם לא פורסמו דו”חות על פעילות הקרן. בהקשר זה, מומלץ לקרוא את מאמרה של פרופ’ בלהה כהנא, מי שעמדה בראש הקרן בעבר: הלכה ואין מורים כן.

מידע נוסף במאמר תשלום פיצויים לנפגעי חיסונים בישראל.