חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
נושאים באתר

תכנית החיסונים בישראל

חיסון חדש

תכנית החיסונים בישראל החלה בשנות החמישים וכללה חיסונים כנגד אבעבועות שחורות,  פוליו, אסכרה (דיפתריה), צפדת (טטנוס) ושעלת. סך כל החיסונים, לרבות חיסוני דחף, אותם קיבל ילד בשנת חייו הראשונה עמד על שישה, והסתכם בחמישה עשר עד גיל שמונה.

תכנית החיסונים הישראלית היא בין המחמירות בעולם וכוללת מספר גבוה של חיסונים בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. במדינות רבות באירופה מספר החיסונים בשנת חייו הראשונה של תינוק נע בין 17 ל-21, ביפן עמד מספר זה על 14 עד שנת 2012, לעומת שלושים ושלושה מנות חיסון הניתנות בישראל.

מעבר לשיקולי יעילות, תכניות החיסונים בכל מדינה נקבעות משיקולי עלות ונוחות. לדוגמה, החיסון נגד נגיף צהבת B ניתן במדינות מסוימות למעט מאד תינוקות בקבוצת סיכון בלבד. בישראל ערב כניסת החיסון לתוכנית החיסונים, בדיקת כלל האימהות לנשאות לנגיף הייתה יקרה יותר ממתן החיסון לכלל התינוקות ומכאן בחרו בדרך זו. כמו כן, מועדי חיסונים מסוימים נקבעים במקביל למועדי חיסונים אחרים על מנת להבטיח קבלת החיסונים בפחות ביקורים בטיפת חלב, מה שמגביר את שיעור ההתחסנות באוכלוסייה. מסיבה זו משולבים תרכיבים נגד כמה מחלות בחיסון בודד אחד. 

מידע נרחב ומפורט על המחלות הזיהומיות והחיסונים המומלצים נגדן

לקריאת תדריך החיסונים המפורט של משרד הבריאות

לוח חיסוני השיגרה בישראל, ילדים, שנת 2019

*לחצו על שם החיסון לקריאה בהרחבה בנושא

שם החיסוןגיל
שנה ראשונהשנה שניהשנה שלישיתבית ספר
לידה1 חודש2 חודשים4 חודשים6 חודשים12 חודשים18 חודשים24 חודשים6 שנים כיתה א'7 שנים כיתה ב'13 שנים כיתה ח'
חיסון צהבת BHBV
מנה 1
HBV
מנה 2
HBV מנה 3
חיסון פוליו
חי מוחלש
OPV
מנה 1
OPV
מנה 2
חיסון פוליו מומתIPVIPVIPVIPVIPV
חיסון דיפתריהDTaP
מנה 1
DTaP
מנה 2
DTaP
מנה 3
DTaP
מנה 4
DTaP
דחף
DTaP
דחף
חיסון טטנוס
חיסון שעלת
חיסון דלקת
קרום המוח
HiBHiBHiBHiB
חיסון חצבתMMR
מנה 1
MMR
מנה 2
חיסון חזרת
חיסון אדמת
חיסון אבעבועות
רוח
Var
מנה 1
Var
מנה 2
חיסון צהבת AHAV
מנה 1
HAV
מנה 2
חיסון רוטהROTA
2-3 מנות
חיסון
פנוימוקוקים
PCV
מנה 1
PCV
מנה 2
PCV
מנה 3
חיסון נגיף הפפילומהHPV
2-3 מנות
חיסון שפעתFLU
שתי מנות לפעוט, מנה שנתית לאחר מכן
חיסון זיהום מנינגוקוקיMPSV4
במקרים מיוחדים

לוח חיסוני השיגרה בישראל, מבוגרים, שנת 2014

באפריל 2012 עדכן משרד הבריאות את תכנית החיסונים המומלצת וכלל לראשונה המלצה למבוגרים להתחסן כנגד מחלות ילדים. נוסף על 6 מנות חיסון נגד דיפתריה וטטנוס הניתנות לילדים, ממליץ עתה משרד הבריאות להוסיף עוד שלוש מנות לאחר גיל 18 ומנה נוספת בכל 10 שנים, מהם מנה אחת שתכלול גם את רכיב השעלת. מנת דיפתריה-טטנוס-שעלת מומלצת לכל אישה בהריון, בין השבוע ה 27 לשבוע ה 36, ללא תלות במספר המנות שקיבלה בעבר, לרבות בהריונות קודמים. 

נוסף על שתי מנות חיסון נגד חצבת-חזרת-אדמת-אבעבועות רוח הניתנות לילדים, ממליץ עתה משרד הבריאות להוסיף שתי מנות נוספות כנגד מחלות אלה לאחר גיל 18. החיסון נגד שלבקת חוגרת מומלץ עתה לבני 60 ומעלה, החיסון נגד שפעת מומלץ בכל שנה ובמיוחד לאנשים בקבוצות סיכון ולנשים הרות בכל שלב של ההיריון. 

החיסון נגד זיהומים פנוימקוקים מומלץ למבוגרים מעל גיל 65, ולאנשים בקבוצת סיכון גבוהה במיוחד מומלץ חיסון זה גם לפני גיל 65, סה"כ שתי מנות חיסון. לאנשים המשתייכים לקבוצות סיכון ממליץ משרד הבריאות להתחסן גם כנגד צהבת A, צהבת B, זיהום מנינגוקוקי, פוליו ודלקת קרום המוח (המופילוס אינפלואנזה מסוג B).

שם החיסוןגיל
45 – 18 שנים64 – 46 שנים65+ שנים
חיסון DTaP / DT
דיפתריה-טטנוס / דיפתריה-טטנוס- שעלת
שתי מנות של חיסון נגד אסכרה ופלצת ברווח זמן של 6-8 שבועות ומנת דחף שלישית 6-12 חודשים לאחר המנה השניה. מנת דחף כל 10 שנים לאחר חיסון ראשוני. אחת המנות תנתן בתרכיב נגד אסכרה, פלצת ושעלת
חיסון MMR
חצבת-חזרת-אדמת
שתי מנות ברווח זמן של 4 שבועות למי שנולד לאחר 1957
חיסון אבעבועות רוחשתי מנות ברווח זמן של 4 שבועות למי שנולד בשנת 1993 ואילך. לנולדים לפני 1993, החיסון מומלץ לקבוצות בסיכון שלא חוסנו בשתי מנות החיסון או שאין להם תיעוד מעבדתי על חסינות נגד אבעבועות רוח, או שלא חלו בעבר באבעבועות רוח או בשלבקת חוגרת
חיסון שלבקת חוגרתמנה אחת לאחר גיל 60
חיסון הפפילומהשלוש מנות בין הגילאים 18 עד 45 שנים. המנה השניה 1-2 חודשים לאחר המנה הראשונה. המנה השלישית 6 חודשים לאחר המנה השניה
חיסון שפעתמנה אחת בכל שנה
חיסון צהבת Aלקבוצות סיכון בלבד: שתי מנות ברווח זמן של 6 – 12 חודשים
חיסון צהבת Bלקבוצות סיכון בלבד: שתי מנות ברווח זמן של 4 שבועות, מנה שלישית תינתן 5 חודשים לאחר המנה השניה
חיסון נגד זיהומים
פנוימוקוקים
לאדם שחוסן לפני גיל 65 שנים מומלצת מנה שניה אחרי גיל 65 שנים לאחר שחלפו 5 שנים לפחות לאחר המנה הראשונה, בתרכיב PPV23.

אנשים המשתייכים לקבוצות סיכון בלבד: שתי מנות חיסון חיסון בכל גיל בתרכיב מצומד PCV13 או בתרכיב פוליסכרידי PPV23
חיסון מנינגוקוקלקבוצות סיכון בלבד: שתי מנות ברווח זמן של 4 שבועות, מנה שלישית תינתן 5 חודשים לאחר המנה השניה
חיסון פוליולקבוצות סיכון בלבד: שתי מנות ברווח זמן של 6-8 שבועות. מנה שלישית תינתן 6-12 חודשים לאחר המנה השניה, אם סדרת החיסון הראשוני ניתנה לפני גיל 18. אין צורך במנה שלישית באם ניתנה סדרת חיסון לאחר גיל 18
חיסון דלקת קרום המוחלקבוצות סיכון בלבד: מנה אחת

חיסונים משולבים ובודדים

החיסונים IPV, DTaP, Hib ניתנים בישראל בזריקה בודדת המכונה "החיסון המחומש". יצרן: GSK. שם מסחרי:  Infanrix-IPV+Hib או יצרן: Aventis. שם התרכיב: Poliacel או יצרן: Sanofi Pasteur. שם התרכיב: Pediacel

החיסונים dTap, IPV ניתנים לעיתים בזריקה אחת בודדת, החל מגיל 4 שנים, כזריקת דחף. יצרן: GSK. שם מסחרי: Boostrix-IPV.

החל מספטמבר 2008 החיסונים MMR, Var ניתנים בישראל בזריקה אחת. יצרן: GSK. שם מסחרי: Priorix-Tetra.

קיים בישראל חיסון משולב נגד צהבת מסוג A וצהבת מסוג B. יצרן: GSK. שם מסחרי: Twinrix .

קיים בישראל חיסון משולב נגד צהבת מסוג A וטיפוס הבטן Typhoid. יצרן: GSK. שם מסחרי: Hepatyrix .

בגיל 6 חודשים אפשר שהחיסונים IPV, DTaP, Hib, HBV ינתנו בזריקה אחת בודדת. יצרן: GSK. שם מסחרי: Infanrix Hexa.

קיים בישראל גם חיסון DT  ו Td (למבוגר) נגד אסכרה ופלצת, ללא מרכיב השעלת.

קיים בישראל גם חיסון TT נגד פלצת בלבד. יצרן: Sanofi Pasteur. שם מסחרי: Tetavax .

כלבת

הנחיות משרד הבריאות באשר לחיסוני כלבת חיסונים פעילים נגד כלבת: יצרן: Chiron, שם מסחרי: Rabipur או Rabivac. יצרן: Sanofi Pasteur, שם מסחרי: Imovax

חיסון סביל

חיסון סביל ניתן בד"כ לאדם שנחשף למחולל המחלה (נגיף) או שקיים חשד שנחשף. בניגוד לחיסון פעיל המכיל את מחולל המחלה המביא את המערכת החיסונית לייצר נוגדנים כנגדו, החיסון הסביל מכיל נוגדנים מוכנים המעניקים חסינות חולפת של מספר שבועות. בד"כ בצד החיסון הסביל יינתן גם חיסון פעיל. החיסונים הסבילים העיקריים:

  • פלצת (טטנוס): לאחר פציעה, ישנם מקרים בהם יינתן חיסון סביל המכיל טוקסאיד נגד פלצת: TIG-H. 
  • צהבת מסוג B: לאחר חשד לחשיפה לנגיף צהבת מסוג B (דקירה ממחט, דם), ישנם מקרים בהם ינתן חיסון סביל (HBIG) בצד חיסון פעיל רגיל. יצרן: Telecris Biotherapeutics. שם מסחרי: HyperHEP B .
  • כלבת: HRIG BayRab . יצרן: Bayer
  • וריצלה-זוסטר (אבעבועות רוח): VZIG
  • אבעבועות שחורות: VIG
  • אסכרה: DAT (אנטיטוקסין ממקור בעל חיים)

קוראים יקרים!

כעת משהגעתם הנה אנו מקווים כי המידע בעמוד זה מלמד ומסייע בידכם. זהו מידע שהושקעו בו שעות ארוכות ואנו גאים בו מאוד. המשימה שלנו היא להמשיך ולהפיץ מידע, לשמור עליו עדכני ורלוונטי כל העת. בענינו זו משימה לא פחותה מהצלת נפשות. כארגון ללא מטרות רווח, אנו מסתמכים באופן מוחלט על תרומות של הקוראים שלנו. זה מאפשר לנו להמשיך להיות עצמאיים ובלתי תלויים.
האם תוכלו לשקול תרומה כל שהיא, כאשר ינדב לבכם, על מנת לסייע לנו להמשיך במלאכה? – תרומה בכל סכום שהוא מחממת את ליבנו, נותנת לנו מוטיבציה להמשיך ומסייעת מאוד בהוצאות השוטפות.

תודה רבה!

חשוב שעוד אנשים ידעו? - שתפו!
שלום רב!

שמנו לב שאתם מוצאים עניין במידע שבאתר וזה משמח אותנו מאוד. אנו מקווים כי המידע מלמד ומסייע בידכם בקבלת החלטה חשובה. משמח אותנו לדעת שהמידע שעמלנו עליו כה רבות מוצא את דרכו אל ליבם של קוראים.

עמותת חסון – למתן מידע על חיסונים הינה ארגון ללא מטרות רווח המקיימת את כל פעילותה מעבודתם של מתנדבים הפועלים מתוך תחושת שליחות עמוקה ואינה מעניקה שכר.

באמצעות תמיכה ונדיבות ליבם של חברים רבים לאורך השנים הצלחנו להשיג השפעה כה רבה על השיח הציבורי בנושא ולתחזק את ההוצאות השוטפות.
האם תוכלו לשקול תרומה כל שהיא, כאשר ינדב לבכם, על מנת לסייע לנו להמשיך במלאכה? – תרומה בכל סכום שהוא משמעותית ביותר ומאפשרת לנו להמשיך בפעילותנו ולהרחיב אותה.

תודה רבה!

הסרת אחריות!

המידע המופיע באתר מיועד להרחבת הידע האישי וההבנה הכללית בלבד. כך תוכלו להיות שותפים פעילים בשמירה על בריאותכם ותתאפשר לכם בחירה מדעת. המידע באתר אינו מהווה חוות דעת רפואית ולא מחליף ייעוץ מקצועי רפואי.

על אף שלעיתים הכתוב מציג גישה מסוימת או דעה של מאן דהוא יש להתייחס אליו בזהירות הנדרשת. אין בכתוב על מנת לפסוק לכלל הציבור או לחלקו. כנהוג בתחום הרפואי, בעת הצורך, יש לפנות לגורם רפואי מקצועי על מנת לקבל אבחון וחוות דעת מקצועית התואמת לנסיבות המקרה ולגופו של עניין.

כל החלטה בנוגע לבריאותכם ראוי שתיעשה לאחר בחינת כלל ההמלצות המקצועיות ומכלול השיקולים השייכים למקרה הספציפי. אנו ממליצים תמיד לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מרופא מתאים למקרה המדובר.

דילוג לתוכן