האם יש הצדקה לחסן ילדים נגד “קוביד”? פרופ’ רצף לוי משיב

פרופ’ רצף לוי, חוקר ניהול סיכונים וניתוחים מתקדמים במערכות בריאות, מזון וחקלאות.

פרופ’ לוי מעיד בפני בית הדין הרבני בירושלים: האם יש הצדקה לחסן ילדים נגד “קוביד”?

התביעה הוגשה על ידי אירגון עזרת מנחם למען משפחות נפגעי חיסונים.

אוקטובר, 2021

קטגוריות