תמותת תינוקות גבוהה יותר במדינות עם תוכנית חיסונים גדולה יותר

תמותת התינוקות נפוצה יותר במדינות שבהן תוכנית החיסונים נרחבת יותר

במחקר שהתפרסם בשנת 2011 על סמך נתונים משנת 2009, השוו החוקרים בין מספר מנות החיסון שמקבלים ילדים עד גיל שנה על פי תכנית החיסונים המומלצת ב-30 מדינות, לבין שיעור התמותה בקרב תינוקות (מקרי מוות לכל 1,000 לידות חי) במדינות אלה. במחקר הסתמן מתאם משמעותי סטטיסטי בין תמותת התינוקות לבין מספר מנות החיסון. ככל שהתכנית כללה יותר מנות חיסון, כך עלה שיעור התמותה בקרב הילדים [1]Hum Exp Toxicol May 4, 2011 0960327111407644.

בתרשימים הבאים מוצגים ממצאי המחקר, המראים מתאם ישיר בין מספר מנות החיסון לבין שיעור התמותה בקרב התינוקות (מקדם מתאם = 0.7).

תרשים 1: שיעור תמותת התינוקות ומספר מנות החיסון עד גיל שנה ב-30 מדינות בשנת 2009
בתרשים 2, חילקו החוקרים את המדינות לחמש קבוצות, לפי מספר מנות החיסון המומלצות בהן עד גיל שנה. גם כאן נמצא מתאם סטטיסטי משמעותי בין ממוצע מנות החיסון בקבוצות לבין שיעור תמותת התינוקות.

תרשים 2: ממוצע שיעור תמותת התינוקות וממוצע מספר מנות החיסון (בחמש קבוצות)
החוקרים מצביעים על התזונה, ההיגיינה והנגישות לשירותי רפואה מתקדמים, כגורמים חשובים בהפחתת התמותה בקרב תינוקות, כפי שניכר במדינות המתפתחות. אולם כאשר תנאים בסיסיים אלו מובטחים ברמה מספקת (כמו במדינות המפותחות), מסתמן קשר בין מספר מנות החיסון לבין שיעור תמותת התינוקות, ומעלה את השאלה: האם חלק ממקרי התמותה בקרב תינוקות נגרמים כתוצאה מעודף חיסונים? בבואם לנתח שאלה זו, מצביעים החוקרים על הקשר האפשרי בין החיסונים לבין תסמונת המוות בעריסה.

מקורות מידע[+]

נושאים באתר