מעמד החיסונים: הגביע הקדוש

אלרגיות

בשל ההנחה שנדרשת “חסינות עדר” באוכלוסייה והחשש מהתפרצויות מחלות זיהומיות ככל ששיעור ההתחסנות בציבור יישחק, בצד המדיניות המוצהרת, אבן יסוד במדיניות משרד הבריאות הנה הגנה על מעמד החיסונים. כל דבר העלול לאיים על מעמד החיסונים בדעת הציבור הרחב – מושתק, מוכחש, מסולק ומטופל בכלים של יחסי ציבור אגרסיביים ומידיים.

מדיניות זו אינה ייחודית למדינת ישראל, כפי שמובהר במסמך הנחיות זה של ה- FDA בארה”ב:

…לא ניתן לאפשר הטלת ספק כלשהו, גם אם מבוסס היטב, על בטיחות החיסון, לנוכח הצורך להבטיח שימוש מקסימלי בחיסון בהתאם למדיניות בריאות הציבור [1]FDA, Federal Register, Vol. 49. No. 107, Friday, June 1, 1984, Rules and Regulations.

 

אין להטיל ספק בבטיחות החיסונים FDA

 

בישיבת הוועדה המייעצת על מחלות זיהומיות וחיסונים באוגוסט 2011, דנה הוועדה באיזון האופטימלי בין הרצון להסתיר מהציבור כמה שיותר מידע על תופעות הלוואי האפשריות של החיסונים לבין הצורך להקטין את הסיכונים המשפטיים האפשריים כתוצאה מהסתרת מידע זה[2]משרד הבריאות, ישיבת הועדה המייעצת על מחלות זיהומיות וחיסונים על הצגת תופעות לוואי של חיסונים בפרסומי משרד הבריאות, 11 באוגוסט, 2011:

אין לרשום את כל התופעות שרשמו כל אחד מיצרני חיסון ה- MMR. אחד מתפקידי משרד הבריאות הוא ‘לשווק’ את החיסונים השגרתיים. כדי לא לחבל בתפקיד זה עליו לנסח את המלצותיו…

פרופ’ רון דגן

 

מצד אחד המשרד מעונין שחיסוני השגרה יינתנו לכמה שיותר ילדים. מצד שני, עודף מידע עלול לפגוע בכך….

עו”ר שרונה עבר הדני

 

… למשל לגבי חיסון כל כך בטוח כמו חיסון נגד צהבת B רשם היצרן תופעות לוואי שפורטו בחצי עמוד, מצב שעלול להרתיע מטפלים ומטופלים מלהמליץ על החיסון או לקבל אותו

פרופ’ שמואל רשפון

 

בפברואר 2013, הביע פרופ’ רון דגן חשש לפגיעה במעמד החיסונים כתוצאה מתופעות הלוואי הצפויות עם הכנסת החיסון נגד נגיף הפפילומה לתכנית המומלצת לנערות בבית הספר [3]ישיבת הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים, 11 בפברואר, 2013, דיון על הכנסת חיסון נגיף הפפילומה (גרדסיל) לכיתות ז’-ח’ :

יש כאן מתן זריקות לבנות בגיל העשרה שחלק נותנים ב-3 מנות. צפויות תופעות לוואי רבות. בשבוע אחרי קבלת החיסונים צפוי שיקרו בלי קשר לחיסון הרבה אירועים רציניים: התעלפויות, פטירות ופרכוסים. צריך להביא זאת בחשבון. גם אם זה לא רציונלי, הרי אם הדבר יקרה בכתה זה עלול לפגוע במעמד החיסונים. הדבר קורה בכל העולם כל הזמן… לגבי תופעות הלוואי, אנו צריכים להיות מוכנים מראש ולא לפעול אחרי שיקרו. מציע להיוועץ בנציגים מאנגליה איך עשו זאת. יש להיערך למתן החיסון החדש

פרופ’ רון דגן

 

ההנחה היא כי פרופ’ דגן אמר את דעתו מתוך דאגה כנה למעמד החיסונים, ללא קשר לעובדה שהוא קיבל דמי ייעוץ משתי יצרניות החיסונים נגד נגיף הפפילומה, מענקי מחקר מאחת מהן וסווג כבעל “פוטנציאל לניגוד עניינים משמעותי” על ידי ארגון הבריאות העולמי בדיון על מדיניות חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקים [4]WHO, Meeting Report, PCV Immunization Schedules: Ad-Hoc Expert Consultation, September 12, 2011.

בשנת 2001 הובא מקרה קשה של שיתוק לאחר קבלת חיסון השעלת הישן (DTP) לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת [5]פרוטוקול 289 מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, 2001

יו”ר הישיבה, חה”כ דוד טל, ביקש מנציגי משרד הבריאות לפרסם בעיתונות הודעה המיידעת את הציבור על האפשרות לפגיעה מהחיסונים ועל קיום הקרן לפיצוי נפגעי חיסון. ההתנגדות הייתה עזה.

יש סתירה מסוימת בין מקסימום המידע לבין הרצון לחסן

דר’ פאול סלייטר, מנהל המחלקה לאפידמיולוגיה, משרד הבריאות


נדגיש כי המאמץ להגנה על מעמד החיסונים אינו יודע גבולות וכולל הפחדת עיתונאים ורופאים, צנזור ביקורת על החיסונים, הפעלת תכניות לקידום מעמד החיסונים במרחב הדיון הציבורי, ובעיקר, הפניית עורף לנפגעי החיסונים תוך נחישות לשמור על קרן פיצוי נפגעי החיסונים ללא שימוש וללא פרסום דו”חות על פעילותה.

מקורות מידע[+]

נושאים באתר