סיכום תביעות ופיצוי נפגעי חיסונים בארה”ב

פיצויים ותביעות

מחלקת שירותי הבריאות בארה”ב מפרסמת דו”חות סטטיסטים אודות התביעות והפיצויים ששולמו לנפגעי חיסונים. הדו”חות הבאים נכונים לאוקטובר 2019

לדו”חות המעודכנים באתר מחלקת שירותי הבריאות בארה”ב.

מדגם קטן של פסיקות פיצויים ע”י בית המשפט הפדרלי בארה”ב ניתן לראות באתר משרד עו”ד זה המפרסם את הפסיקות ללקוחות שלו.

סכומי פיצויים ששולמו לפי שנה

שנהסכום הפיצויים שנפסקו
1989$1,317,654.78
1990$53,252,510.46
1991$95,980,493.16
1992$94,538,071.30
1993$119,693,267.87
1994$98,151,900.08
1995104,085,265.72$
1996$100,425,325.22
1997$113,620,171.68
1998$127,546,009.19
1999$95,807,680.51
2000$125,945,195.64
2001$105,878,632.57
2002$59,799,604.39
2003$82,816,240.07
2004$61,933,764.20
2005$55,056,797.01
2006$48,746,162.74
2007$91,449,433.89
2008$75,716,552.06
2009$74,142,490.58
2010$179,387,341.30
2011$216,319,428.47
2012$163,491,998.82
2013$254,666,326.70
2014$202,084,196.12
2015$204,137,880.22
2016$230,140,251.20
2017$252,245,932.78
2018$199,658,492.49
2019$196,217,707.64
סה”כ$3,884,371,778.86

תביעות שהוגשו לפי סוג החיסון

סוג החיסוןתביעות פגיעהתביעות מוותתביעות סה”כתביעות שהסתיימו בפיצוייםתביעות שנדחו
DTaP-IPV (דיפתריה-טטנוס-שעלת-פוליו)1601654
DT (דיפתריה-טטנוס)699782652
DTP (דיפתריה-טטנוס-שעלת)3,2886963,9841,2732,709
DTP-HiB (דיפתריה-טטנוס-שעלת-דלקת קרום המוח)20828721
DTaP (דיפתריה-טטנוס-שעלת)47885563244268
DTaP-Hep B-IPV (דיפתריה-טטנוס-שעלת-פוליו-צהבת B)97391364464
DTaP-HiB (דיפתריה-טטנוס-שעלת-דלקת קרום המוח)1111274
DTaP-HiB-IPV (דיפתריה-טטנוס-שעלת-פוליו-דלקת קרום המוח)4921701739
Td (טטנוס-דיפתריה) מבוגרים231323413079
Tdap (טטנוס-דיפתריה-שעלת) מבוגרים1,03981,047535114
טטנוס17231758748
צהבת A13271396239
צהבת B73762799288442
Hep-A-Hep-B (צהבת A-צהבת B)42042229
Hep-B-HiB (צהבת B-דלקת קרום המוח)80853
HiB (דלקת קרום המוח)473502120
נגיף הפפילומה (HPV)54317560146248
שפעת עונתית7,8392008,0394,305780
פוליו מומת (IPV)269142839271
פוליו אוראלי (חי)28228310158152
חצבת1451916455107
דלקת מנינגוקוקית של קרום המוח11431175821
MMR (חצבת-חזרת-אדמת)1,022621,084415596
MMRV (חצבת-חזרת-אדמת-אבעבועות רוח)572592619
MR (חצבת-אדמת)1501569
חזרת1001019
שעלת43725
דלקת ריאות פנוימוקוק2952231710277
נגיף הרוטה11161177030
אדמת190419471123
אבעבועות רוח111101216837
לא זכאי לתביעה עפ”י תקנות הקרן(1)112101216837
לא זכאי לתביעה עפ”י תקנות הקרן(2)5,42695,435105,416
סה”כ22,9811,35424,3358,27811,930

*1 לא זכאי לפי תנאי הזכות להגשת תביעה לקרן הפיצויים
*2 לא הוגשו מספיק נתונים על מנת לברר את התביעה

נושאים באתר