חיסונים ובריאות ילדים

בריאות ילדים

רשויות הבריאות העולמיות נמנעות זה שנים מלבצע את המחקר היחידי אשר יוכיח כי חיסונים חשובים והכרחיים לבריאות ילדים: השוואה בין ילדים מחוסנים על פי תוכנית החיסונים וילדים שאינם מחוסנים כלל.

מחקר שכזה, אשר ניתן לבצעו בצורה רטרוספקטיבית רק על פי רשומות ידועות של רשויות הבריאות העולמיות וכן של אלו בישראל (רשומות מקופות החולים), הינו פשוט מאד לביצוע ואינו דורש משאבים רבים, אך למרות זאת, לאורך 70 שנות חיסון, אף רשות בריאות בעולם כולו, מעולם לא פירסמה מחקר שכזה.

המחקר הראשון שהשווה בין ילדים מחוסנים לילדים שאינם מחוסנים

בשנת 2018, מחקר ראשוני וייחודי העונה על שאלה זו, בוצע בקרב אוכלוסייה של ילדי חינוך ביתי בגילאי 6-12, בארה”ב. המחקר מצא כי ילדים מחוסנים היו בעלי סיכוי נמוך יותר לחלות באבעבועות רוח או בשעלת מילדים בלתי מחוסנים, אך מן הצד השני ילדים מחוסנים היו בעלי סיכוי גבוה בהרבה לאלרגיות, בעיות התפתחות ותחלואה בדלקות ריאות ואוזניים, לעומת ילדים בלתי מחוסנים. 

יתרה מכך, נמצא כי קבלת חיסונים (ולא לידת פג), היוו סיכון של פי 6.6 לעלייה בבעיות התפתחות נוירולוגיות בקרב ילדים מחוסנים לעומת אלו שאינם מחוסנים, והשילוב של לידת פג וקבלת חיסונים העלו את הסיכון לבעיות התפתחות אלו[1]AR Mawson, BD Ray, AR Bhuiyan and B Jacob. Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6-12 year old US children. Journal of Translational Science 2017. 3(3): 1-12.

מחקר נוסף המשווה מחוסנים לבלתי מחוסנים התפרסם ביוני 2020

המחקר בדק 2047 ילדים מגיל לידה ועד גיל 3 במספר מרפאות ילדים בארה”ב, והשווה את בריאותם של ילדים אשר חוסנו בשנה הראשונה לחייהם לעומת ילדים שלא חוסנו בשנה זו.

נמצא קשר סטטיסטי מובהק לעליה בבעיות התפתחות, אסטמה ודלקות אוזניים בקרב הילדים אשר חוסנו בשנה הראשונה לחייהם לעומת אלו שלא חוסנו בשנה זו.

ככל שהילדים חוסנו בצמוד לתוכנית המומלצת, כך עלה הסיכוי שלהם ללקות במחלות אלו כולל דלקות מעיים, כאשר הסיכוי לאסתמה עומד על פי 4.93 יותר מאשר ילדים לא מחוסנים [2]Brian S Hooker , Neil Z Miller Analysis of Health Outcomes in Vaccinated and Unvaccinated Children: Developmental Delays, Asthma, Ear Infections and Gastrointestinal Disorders. SAGE Open Med. 2020 May 27;8:2050312120925344. doi: 10.1177/2050312120925344. eCollection 2020.

זהו המחקר השני בתולדות המחקר הרפואי המשווה מחוסנים לבלתי מחוסנים ומצטרף למחקר מ 2018 שהצביע על מגמה זהה לחלוטין ולמסקנה כי חיסונים אינם משפרים את בריאותם של ילדים ואף מרעים אותם.

מחקר שלישי: בריאותם של ילדים מחוסנים ולא מחוסנים על פני 10 שנים

לשני המחקרים האלו הצטרף מחקר שלישי בסוף 2020 אשר בדק את התיקים הרפואיים של 3,324 ילדים, כולם מטופלים באותה מרפאה, מתוכם 2763 מחוסנים (כלומר קיבלו חיסון כלשהו) ו- 561 ילדים שאינם מחוסנים.

התיקים נבחנו בטווח של עשור על מנת לבדוק את ההבדלים ארוכי הטווח בין שתי קבוצות אלו. בכל המדדים הנבדקים ואשר יש בהם קשר סטטיסטי מובהק, נמצא כי בריאותם של ילדים בלתי מחוסנים טובה יותר מאלו של מחוסנים. הנתון המעניין במחקר מצא כי ילדים בלתי מחוסנים, אשר לכאורה חשופים יותר למחלות שיש כנגדם חיסון, לא חלו בצהבת B, צהבת A, דיפתריה, דלקת קרום המוח מסוג B, חצבת, מנינגוקוק, חזרת, מחלות הנגרמות מפנוימקוקים, אדמת וטטנוס. לגבי שעלת נדבקו 9 ילדים מקבוצת הבלתי מחוסנים לעומת 1 בקבוצת המחוסנים, רוטה- 2, ואבעבועות רוח 23 ילדים לעומת 6 בקבוצת המחוסנים [3]yons-Weiler, J.; Thomas, P. Relative Incidence of Office Visits and Cumulative Rates of Billed Diagnoses Along the Axis of Vaccination. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 8674.

מקורות מידע[+]

נושאים באתר