מדע הקרימינולוגיה וחיסונים

מדע הקרימינולוגיה וחיסונים

בכתב העת הישראלי המכובד “הרפואה”, ראה אור בספטמבר 2019 מאמר מאת צמד חוקרי קרימינולוגיה, אשר מתחו ביקורת על התייחסות הממסד הרפואי והמדעי לנושא החיסונים. החוקרים התייחסו בביקורתם לספר “צבים כל הדרך למטה” – ספר המערער את כל הבסיס עליו מושתת מדע החיסונים, יעילותם, בטיחותם ותרומתם לבריאות הציבור – וציינו כי “הנושא הינו נושא למחקר מעמיק בקרימינולוגיה היות והוא מעלה חשש של ניצול לרעה של אמון הציבור בסוגיות הנוגעות לבריאות הציבור“. 

עוד מציינים הכותבים, כי “ישנו חשש כבד של ניצול לרעה במחקר ובסמכות מקצועית באופן שנוגד את האתיקה המדעית והרפואית, ואולי אף מבטא חשיבה פלילית מכוונת לשם השגת אינטרסים אישיים וארגוניים במחיר בריאות הציבור“.

נדמה שהמדע והרפואה הפכו עוינים לביקורת, ואף תוקפניים כלפי ביקורת, באופנים אשר היסטורית מזוהים עם אלימות של אורתודוקסיה דתית פונדמנטליסטית, ואף עם ועדות חקירה כדוגמת האינקוויזיציה בימי הביניים, שמשוכנעות שהן יודעות את “האמת”, ודוחות כל ערעור על “אמת” זו ככפירה מסוכנת“.

מצטיירת תמונה שלפיה המדע, שעליו אנו אמורים לסמוך, לעיתים נדמה לכאורה כמסע יחסי ציבור, שבמרכזו עומדים יצרני החיסונים (חברות תרופות), סוכנויות הרגולציה והגופים המקצועיים, ועולה החשד שהם אינם נמנעים מ- Fake Science, מדברור של עובדות שאינן מדויקות או נכונות, ומהכפשת העמדות הספקניות והביקורתיות“.

נושאים באתר