חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
נושאים באתר

מערכת דיווחי תופעות לוואי מחיסונים בארה"ב: VAERS

תופעות לוואי מחיסונים

המרכז לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב (CDC) מפעיל מערכת ממוחשבת המאפשרת דיווחי תופעות לוואי של תרופות וחיסונים. מערכת הדיווח על תופעות לוואי מחיסונים, Vaccine Adverse Effect Reporting System (VAERS) , הינה מערכת פתוחה לדיווחים מהציבור הרחב כמו גם גורמים מקצועיים, ולכן אינה יכולה לשמש כמקור לדיווחים מדויקים ומהימנים בהכרח, אך משמשת כבסיס מידע למחקרים רבים המעריכים את תופעות הלוואי מחיסונים.

דויד קסלר, בהיותו ראש מינהל התרופות והמזון בארה"ב (FDA) טען כי שיעור הדיווחים המגיעים למערכת זו מוערכים בכ 1% עד 10% בלבד משיעורם האמיתי באוכלוסייה [1]Kessler DA. Introducing MEDWatch. A new approach to reporting medication and device adverse effects and product problems. JAMA. 1993 Jun 2;269(21):2765-8 לפיכך, כל המספרים המדווחים כאן ממערכת זו, בפועל עשויים להיות גבוהים בהרבה.
מחקר עדכני של הארווארד, שבוצע לבקשת ה- CDC, מצא כי למעשה המערכת סובלת מתת דיווח חריף והמקרים המדווחים עומדים על 1% בלבד [2]https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system.
את המערכת ניתן לתשאל בחתכים שונים באמצעות אתר האינטרנט CDC WONDER . 

להלן נתונים נבחרים ממערכת זו, נכון ליולי 2019, בהתייחס לדיווחים ראשיים מכל סוגי החיסונים:

שנת דיווחמספר ארועים מדווחיםאחוז (מתוך 746,492 ארועים)קטגוריית הארוע המדווחמספר ארועים מדווחיםאחוז (מתוך 746,492 ארועים)
2021 (עד יולי 2021)461,86261.87%מוות6,5200.87%
202051,8616.95%מסכן חיים9,3481.25%
201951,3436.88%נכות צמיתה10,5471.41%
201853,0957.11%אשפוזים33,8264.53%
201740,2255.39%– אשפוזים ממושכים4720.06%
201645,4816.09%פניה לחדר מיון / רופא216,45729.00%
201542,6255.71%סיבה אחרת469,32262.87%
סה"כ746,492סה"כ746,492

בהיעדר מערכת דומה לדיווח על נפגעי חיסונים בישראל, ניעזר בנתונים מארה"ב להערכת שיעור הנפגעים בארץ.

מספר לידות-החי השנתי בארה"ב עומד על כ 4,151,477 [3]CDC, using the CDC WONDER online query system. מספר לידות-החי השנתי בישראל עומד על כ 150,506 [4]הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מכאן עולה שמספר לידות-החי בישראל עומד על כ 3.63% ממספר לידות-החי בארה"ב.
לאור העובדה שתכניות החיסונים בישראל ובארה"ב התפתחו פחות או יותר באותו האופן, מבחינת כמות, היקף וגילאי החיסונים הניתנים, ניתן להעריך את המספר המצופה של תופעות הלוואי ודרגת חומרתם בישראל ביחס של 3.63% לעומת מספרם ודרגת חומרתם בארה"ב. 

לפי מפתח זה, מספר הנפגעים ואירועי תופעות הלוואי לפי דרגת חומרה שכנראה התרחשו בישראל בשנים האחרונות, נראה כך:

קטגוריית הארוע המדווחמספר ארועים מדווחיםאחוז (מתוך 314,776 נפגעים)
מוות1201.05%
מסכן חיים1981.73%
נכות צמיתה2141.88%
אשפוזים8097.09%
– אשפוזים ממושכים650.57%
פניה לחדר מיון4,57240.06%
לא חמור10,30190.27%
סה"כ16,279142.65%

החשבון הגס הנ"ל מצביע על שיעור מוערך של נפגעי חיסונים בישראל.
אך בישראל קשה עד בלתי אפשרי לדווח על נפגעי חיסונים העובדה היא כי נפגעים בישראל אינם זוכים לפיצוי מהמדינה בגין פגיעת החיסון ואף זוכים ליחס של הכחשה ודחיה ע"י מערכת הבריאות.

מקורות מידע[+]

קוראים יקרים!

כעת משהגעתם הנה אנו מקווים כי המידע בעמוד זה מלמד ומסייע בידכם. זהו מידע שהושקעו בו שעות ארוכות ואנו גאים בו מאוד. המשימה שלנו היא להמשיך ולהפיץ מידע, לשמור עליו עדכני ורלוונטי כל העת. בענינו זו משימה לא פחותה מהצלת נפשות. כארגון ללא מטרות רווח, אנו מסתמכים באופן מוחלט על תרומות של הקוראים שלנו. זה מאפשר לנו להמשיך להיות עצמאיים ובלתי תלויים.
האם תוכלו לשקול תרומה כל שהיא, כאשר ינדב לבכם, על מנת לסייע לנו להמשיך במלאכה? – תרומה בכל סכום שהוא מחממת את ליבנו, נותנת לנו מוטיבציה להמשיך ומסייעת מאוד בהוצאות השוטפות.

תודה רבה!

חשוב שעוד אנשים ידעו? - שתפו!
שלום רב!

שמנו לב שאתם מוצאים עניין במידע שבאתר וזה משמח אותנו מאוד. אנו מקווים כי המידע מלמד ומסייע בידכם בקבלת החלטה חשובה. משמח אותנו לדעת שהמידע שעמלנו עליו כה רבות מוצא את דרכו אל ליבם של קוראים.

עמותת חסון – למתן מידע על חיסונים הינה ארגון ללא מטרות רווח המקיימת את כל פעילותה מעבודתם של מתנדבים הפועלים מתוך תחושת שליחות עמוקה ואינה מעניקה שכר.

באמצעות תמיכה ונדיבות ליבם של חברים רבים לאורך השנים הצלחנו להשיג השפעה כה רבה על השיח הציבורי בנושא ולתחזק את ההוצאות השוטפות.
האם תוכלו לשקול תרומה כל שהיא, כאשר ינדב לבכם, על מנת לסייע לנו להמשיך במלאכה? – תרומה בכל סכום שהוא משמעותית ביותר ומאפשרת לנו להמשיך בפעילותנו ולהרחיב אותה.

תודה רבה!

הסרת אחריות!

המידע המופיע באתר מיועד להרחבת הידע האישי וההבנה הכללית בלבד. כך תוכלו להיות שותפים פעילים בשמירה על בריאותכם ותתאפשר לכם בחירה מדעת. המידע באתר אינו מהווה חוות דעת רפואית ולא מחליף ייעוץ מקצועי רפואי.

על אף שלעיתים הכתוב מציג גישה מסוימת או דעה של מאן דהוא יש להתייחס אליו בזהירות הנדרשת. אין בכתוב על מנת לפסוק לכלל הציבור או לחלקו. כנהוג בתחום הרפואי, בעת הצורך, יש לפנות לגורם רפואי מקצועי על מנת לקבל אבחון וחוות דעת מקצועית התואמת לנסיבות המקרה ולגופו של עניין.

כל החלטה בנוגע לבריאותכם ראוי שתיעשה לאחר בחינת כלל ההמלצות המקצועיות ומכלול השיקולים השייכים למקרה הספציפי. אנו ממליצים תמיד לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מרופא מתאים למקרה המדובר.

דילוג לתוכן