חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
נושאים באתר

חיסונים ואוטיזם: העדויות המדעיות

חיסונים ואוטיזם

כמאה ושישים מחקרים, נכון לשנת 2021, תומכים בטענה שיש קשר בין חיסונים לאוטיזם. כיווני המחקר מגוונים ומשתנים בהתאם להשערות העולות מדי פעם על ידי הורים לילדים שנפגעו מחיסונים, פסיקות פיצויים לנפגעי חיסונים ועל ידי הקהילה המדעית. תצרף העדויות המחקריות אינו ממוקד בחיסון מסוים או במרכיב מסוים המצוי בחיסונים, והוא מורכב ממחקרים אפידמיולוגיים וביולוגיים, בחיות ובבני אדם. 

השאלות הבאות אושררו עד היום במחקר

  • עשרות מחקרים תומכים בקשר אפשרי בין חיסונים לאוטיזם
  • ילדים אוטיסטים בארה"ב זכו לפיצוי כספי בעקבות פסיקות מכוח חוק פיצוי נפגעי חיסונים
  • מבחינה מדעית לא ניתן לקבוע שאין קשר, בין חיסונים לאוטיזם
  • העלייה בשיעורי האוטיזם הנה עליה אמיתית ואינה תוצאה של שיטות אבחון שונות או אבחון טוב יותר.
  • הגורמים לאוטיזם הם בהכרח סביבתיים (חיצוניים), ולא גנטיים. חלק מהמחקרים מצביעים על אפקט משולב של גורמים סביבתיים עם מצב רפואי / גנטי קיים (כמו בעיה במיטוכונדריה של התא).
  • בין הגורמים הסביבתיים התורמים לאוטיזם: מרכיבי החיסונים ובראשם אלומיניום.
  • בין התסמינים שנמצאו: פגיעה במערכת העצבים המרכזית המשפיעה על ההתנהגות, טיקים, הפרעות קשב וריכוז, פגיעה ביכולות קוגניטיביות, פגיעה בשפה והפרעות רגשיות.

להלן תקציר של חלק קטן ממאה ושישים מחקרים אלו

מחקר דיווח מקרה הראשון: אנדרו וייקפילד

הקשר בין חיסונים לאוטיזם הועלה לראשונה ע"י ד"ר אנדרו וויקפילד אשר שמו עלה לכותרות בעקבות הפרסום על כך שמחקרו המתאר את הימצאותם של נגיפי חצבת מהזן המצוי בחיסון ה-  MMR (חצבת-חזרת-אדמת), הורד בעקבות חשדות למרמה.

במידה ונתעלם לחלוטין ממחקרו זה, מחקרים נוספים מרחבי העולם שיחזרו את הנתונים האלו וניתן להתייחס אליהם בפני עצמם ללא קשר למחקרו של וויקפילד [1]Gonzalez, L. et al., “Endoscopic and Histological Characteristics of the Digestive Mucosa in Autistic Children with gastro-Intestinal Symptoms“. Arch Venez Pueric Pediatr, 2005;69:19-25 [2]Balzola, F., et al., “Panenteric IBD-like disease in a patient with regressive autism shown for the first time by wireless capsule enteroscopy: Another piece in the jig-saw of the gut-brain syndrome?” American Journal of Gastroenterology, 2005. 100(4): p. 979- 981 [3]S. Walker, K. Hepner, J. Segal, A. Krigsman “Persistent Ileal Measles Virus in a Large Cohort of Regressive Autistic Children with Ileocolitis and Lymphonodular Hyperplasia: Revisitation of an Earlier Study” (last accessed June 2007) (paper submitted for publication) http://web.archive.org/web/20060421193903/http://www.cevs.ucdavis.edu/Cofred/Public/Aca/WebSec.cfm?confid=238&webid=1245 [4]Balzola F et al . “Autistic enterocolitis: confirmation of a new inflammatory bowel disease in an Italian cohort of patients.” Gastroenterology 2005;128(Suppl. 2);A-303.

העלייה בשיעורי האוטיזם הינה עליה אמיתית

בסקירת מחקרים משנת 1943 ועד היום אשר פורסמה בינואר 2011 מסכמת החוקרת:

העלייה בשיעורי האוטיזם (1 ל 110 בארה"ב, 1 ל 64 באנגליה) הינה עליה אמיתית; אחד הגורמים המתועדים לאוטיזם: דלקת במוח כתוצאה מחיסונים.

החוקרת קובעת שהנתונים תומכים בהשערה ששאריות DNA עוברי מתהליך ייצור חיסונים מסוימים (בהם האבעבועות רוח (Varivax) והחיסון המשולב החדש נגד חזרת-חצבת-אדמת (MMR)) עלולים להוות לאחד הגורמים לאוטיזם. עוד כותבת החוקרת שריבוי החיסונים הניתנים לפעוט בגיל חודשיים כאשר המערכת החיסונית שלו טרם בשלה, עלול לתרום להתפרצות אוטיזם [5]Ratajczak HV. Theoretical aspects of autism: causes–a review. J Immunotoxicol. 2011 Jan-Mar;8(1):68-79.

יותר חיסונים = יותר אוטיזם והפרעות בשפה ובדיבור

מחקרה של גייל דלונג (2011) בדק את המתאם בין כמות החיסונים הניתנים לילדים בארה"ב לבין שיעור האוטיסטים והסובלים מהפרעות שפה ודיבור:

נמצא קשר חיובי ומובהק: ככל שיותר ילדים מקבלים חיסונים, כך עולה שיעור האוטיזם והפרעות בשפה ודיבור. עליה של 1% במספר המתחסנים גררה עליה של 680 ילדים עם אוטיזם או הפרעות בשפה ודיבור [6]Delong G. A positive association found between autism prevalence and childhood vaccination uptake across the U.S. population. J Toxicol Environ Health A. 2011;74(14):903-16.

פי תשע יותר לקויות התנהגות למחוסנים כנגד צהבת B

מחקרם של גלגר וגודמן (2008) הראה כי לילדים שקיבלו את כל שלוש מנות החיסון נגד דלקת כבד נגיפית מסוג B יש סיכוי של פי תשע ללקויות התנהגות לעומת ילדים שלא חוסנו בחיסון זה [7]Gallagher, Carolyn & Goodman, Melody. (2008). Hepatitis B triple series vaccine and developmental disability in US children aged 1–9 years. Toxicological & Environmental Chemistry. 90. 997-1008.

פי שלוש יותר אוטיזם למחוסנים נגד צהבת B לאחר לידה

מחקרם של גלגר וגודמן (2010) בדק את הקשר שבין חיסון תינוקות בנים בני יומם (בחודש הראשון לחייהם) בחיסון נגד דלקת כבד נגיפית מסוג B (HepB) לבין אוטיזם עפ"י רישומי מידע של המרכז לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב (CDC) עד שנת 1999, ומצא:

לבנים אשר חוסנו בחודש הראשון לחייהם נרשם סיכוי של פי שלושה להיות מאובחנים כאוטיסטים במהלך התפתחותם בהשוואה לבנים שמעולם לא חוסנו או שחוסנו לאחר גיל חודש [8]Gallagher and Goodman. Hepatitis B Vaccination of Male Neonates and Autism Diagnosis, NHIS 1997-2002. J Toxicol Environ Health Part A (2010) vol. 73 (24) pp. 1665-77.

קשר בין חיסונים אשר פותחו על תאי עובר אנושי לאוטיזם

מחקרה של דיישר משנת 2014 מצא קשר בין חיסונים אשר פותחו על תאי עובר אנושי לבין היארעות אוטיזם. הקשר נמצא בכל המדינות אשר נכללו במחקר: ארה"ב, אנגליה, אוסטרליה ודנמרק. בין החיסונים אשר מיוצרים על בסיס תאי עובר אנושי ונכללו במחקר: חצבת-חזרת-אדמת, אבעבועות רוח, צהבת A. בחיסונים אלו נמצאו שאריות DNA מתאי העובר. מסקנת החוקרים:

העלייה בשיעורי הפרעות על הקשת האוטיסטית קשורה באופן ישיר לחיסונים המיוצרים על בסיס תאי עובר אנושיים [9]Theresa A. Deisher, et. al., Impact of environmental factors on the prevalence of autistic disorder after 1979, J Pub Health and Epidemiology, Vol. 6(9), pp. 271-284, September 2014.

קשר בין חיסונים אשר פותחו על תאי עובר אנושי לאוטיזם

מחקרם של טומינוביק ושאו (2011) בדק את הקשר בין האלומיניום המוסף כאדג'ונט לחיסונים לבין הפרעות על הקשת האוטיסטית (ASD). הממצאים:

א) ילדים במדינות בהן שיעורי האוטיזם הם מהגבוהים ביותר, הם אלו הנחשפים לרמות הגבוהות ביותר של אלומיניום מחיסונים (ראה תרשים)

ב) העליה בחשיפה לאדג'ובנט האלומיניום במתאם מובהק עם העלייה באוטיזם בארה"ב בשני העשורים החולפים

ג) מתאם מובהק קיים בין כמות האלומיניום המוזרקת לילדים לפני גיל בית ספר לבין היארעות אוטיזם בשבע מדינות מערביות, במיוחד בגילאי 3-4 חודשים.

מיתאם בין כמות האלומיניום בחיסונים לבין אוטיזם

עוד מסכמים החוקרים:

נתונים אלו מראים שהאלומיניום בחיסונים עשוי להיות הסיבה להפרעות על הספקטרום האוטיסטי [10]Tomljenovic L, Shaw CA. Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? J Inorg Biochem. 2011 Nov;105(11):1489-99..

מוות של תאי המוח

מחקרם של שאו ושות' (2007), הדגים את הרעילות הגבוהה של האלומיניום המשמש בחיסונים: בחלק המוח השולט על התנועה 35% מהתאים עברו מוות תאי, בנוסף לפגיעות נמדדות נוספות.

יותר כספית בחיסונים = יותר אוטיזם והפרעות קשב וריכוז

מחקרם של יאנג, גאייר וגאייר (2008) בדק את הקשר בין חומר הכספית בחיסונים להפרעות התפתחותיות-נוירולוגיות ומצא:

נרשמה עליה עיקבית ומשמעותית בשיעורי האוטיזם, הפרעות על הקשת האוטיסטית, טיקים, הפרעות קשב וריכוז (ADD) והפרעות רגשיות ביחס לחשיפה לכספית מחיסונים המכילים תימרוסל [11]Young HA, Geier DA, Geier MR. Thimerosal exposure in infants and neurodevelopmental disorders: an assessment of computerized medical records in the Vaccine Safety Datalink. J Neurol Sci. 2008 Aug 15;271(1-2):110-8.

החיסונים פוגעים בוויסות הרגשי ובמוטיבציה

מחקרם של הויטסון ושות' (2010) בדק את השפעתם של החיסונים לפי התכנית המומלצת בארה"ב (1994-1999) על התפתחות המוח בקופי מקאוק רזוס. החוקרים מסכמים:

התפתחות האמיגדלה [בעלת תפקיד מרכזי בוויסות רגש ומוטיבציה] נפגעה באופן משמעותי בקבוצת הקופים שחוסנו לפי התכנית [12]Hewitson L, Lopresti BJ, Stott C, Mason NS, Tomko J. Influence of pediatric vaccines on amygdala growth and opioid ligand binding in rhesus macaque infants: A pilot study. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2010;70(2):147-613.

העליה בשיעורי האוטיזם הינה אמיתית

מחקרם של ניושאפר, פאלב וגורניי (2005) ביקש לברר האם העליה הדרמתית בשיעור האוטיזם בארה"ב הינה "אמיתית", כלומר, נובעת מעליה במספר האוטיסטים, או שמא מדובר בגורמים אחרים המציגים מראית עין של עליה (כמו שינוי בקריטריונים של האבחון, זמינות שירותי אבחון וכד').

מחקרם מצא שהעליה הינה אמיתית והיתה בשיאה בארה"ב בין השנים 1987 עד 1992 [13]Craig J. Newschaffer, Matthew D. Falb, James G. Gurney. National Autism Prevalence Trends From United States Special Education Data. Pediatrics 2005;115;277-282. נציין כי בתקופה זו חל גידול של כמעט פי שלושה במספר החיסונים הניתנים בארה"ב.

ילדים עם הפרעה במיטוכונדריה עלולים לסגת לאוטיזם כתוצאה מחיסון

ג'ון פולינג ושות' (2006) מסכמים את מחקרם המדווח על מקרה של אוטיזם:

ילדים עם הפרעות במטבוליזם האנרגיה ברמת התא (הקשור עם המיטוכונדריה) עשויים להיות בסיכון גבוה יותר לסגת לאוטיזם במצבי חשיפה למחלה או לחיסונים[14]Poling JS, Frye RE, Shoffner J, Zimmerman AW. Developmental regression and mitochondrial dysfunction in a child with autism. J Child Neurol. 2006 Feb;21(2):170-2. doi: 10.1177/08830738060210021401.

ישראלים מאתיופיה: יותר חיסונים בישראל = יותר אוטיזם

מחקרם (הישראלי) של קאמר ושות' (2003) ערך השוואה בקרב האוכלוסייה האתיופית בין שיעור האוטיסטים בקרב ילדים שנולדו בישראל להורים ממוצא אתיופי לבין ילדים שנולדו באתיופיה לפני עלייתם לישראל.

בקרב הילדים שנולדו בישראל נמצא שיעור אוטיסטים של 8.3 לכל 10,000, לעומת אפס אוטיסטים בקרב הילדים שנולדו באתיופיה. החוקרים מסכמים:

לידה בישראל, מדינה מתועשת, מהווה גורם סיכון סביבתי לאוטיזם (PDD)  [15]Kamer A, Zohar AH, Youngmann R, Diamond GW, Inbar D, Senecky Y. A prevalence estimate of pervasive developmental disorder among immigrants to Israel and Israeli natives- a file review study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2004 Feb;39(2):141-5..

חשוב לציין כי ילדים הנולדים באתיופיה מקבלים במקרה הטוב ביותר מחצית מכמות החיסונים שמקבל ילד שנולד בישראל [16]Ethipian Vaccine Schedule: Kane, Stanford School of Medicine, EPI in Ethiopia, 8 Nov 2004

הפעלה מתמשכת וקבועה של מערכת החיסון במוחם של אנשים אוטיסטים

במחקרו משנת 2004, ד"ר קרלוס פרדו-וילאמיזאר מאוניברסיטת ג'ון הופקינס מגלה שמוחם של אוטיסטים נמצא במצב דלקתי מתמיד. [17]Carlos A. Pardo, "Neuroglial Activation and Neuroinflammation in the Brain of Patients with Autism," Annals of Neurology 57, no. 1 (2005): 67–81

פרדו הסתכל לראשונה במוחם של אוטיסטים בניתוח שלאחר המוות. אותם אנשים לא מתו ממחלה מדבקת – סיבות המוות כללו טביעה או התקף לב. אולם במוחם נמצאו סימנים של דלקת: התאים המיקרוגליאלים, תאי מערכת החיסון של המוח, היו מופעלים, וכן נמצאה כמות מוגברת של ציטוקינים (חלבונים בעלי פעילות דלקתית המשתחררים מתאי מערכת החיסון ומהווים סמנים למצב של דלקת) במוח, ללא מקור גלוי. הממצאים מצביעים על הפעלה מתמשכת וקבועה של מערכת החיסון במוחם של אנשים אוטיסטים.

ממצאי המחקר שוחזרו במחקר נוסף [18]Suzuki K, Sugihara G, Ouchi Y, Nakamura K, Futatsubashi M, Takebayashi K, Yoshihara Y, Omata K, Matsumoto K, Tsuchiya KJ, Iwata Y, Tsujii M, Sugiyama T, Mori N. Microglial Activation in Young Adults with Autism Spectrum Disorder. JAMA Psychiatry. 2013 Jan;70(1):49-58.

הפעלה מתמשכת וקבועה של מערכת החיסון במוחם של אנשים אוטיסטים

הפרעות נוירולוגיות בקרב ילדים מלוות לעיתים בהפרעות קשות בקיבה ובמעיים. מה שמעורר הפרעות אלו ואת התוצאות ההתנהגותיות, הוא חיסון החצבת-חזרת-אדמת (MMR). כמה מחקרים התומכים בטענה זו:

  • קאואשימה ושות' (2000): מראה שנגיף החצבת במעיים של ילדים אוטיסטים – מקורו בחיסון ה MMR [19]Kawashima H, Mori T, Kashiwagi Y, Takekuma K, Hoshika A, Wakefield A. Detection and sequencing of measles virus from peripheral mononuclear cells from patients with inflammatory bowel disease and autism. Dig Dis Sci. 2000 Apr;45(4):723-9..
  • ג'יונוצ'י ושות' (2005). מחזק את הקשר שבין הפרעות מעיים והפרעות התנהגותיות אוטיסטיות כאשר בתווך אי-תקינות מולדת של המערכת החיסונית [20]Jyonouchi H, Geng L, Ruby A, Zimmerman-Bier B. Dysregulated innate immune responses in young children with autism spectrum disorders: their relationship to gastrointestinal symptoms and dietary intervention. Neuropsychobiology. 2005;51(2):77-85..
  • וייקפילד ושות' (2005). מחקר זה מראה באופן בולט כי ילדים על הקשת האוטיסטית (ASD) סובלים מהפרעה חמורה במעיים (LNH): "הפרעת LNH גם במעי הגס וגם במעי העקום נרשמה בשיעור נרחב יותר ובחומרה גבוהה יותר בקרב ילדים על הקשת האוטיסטית בהשוואה לקבוצת הביקורת" [21]Wakefield AJ, Ashwood P, Limb K, Anthony A. The significance of ileo-colonic lymphoid nodular hyperplasia in children with autistic spectrum disorder. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2005 Aug;17(8):827-36.

מקורות מידע[+]

קוראים יקרים!

כעת משהגעתם הנה אנו מקווים כי המידע בעמוד זה מלמד ומסייע בידכם. זהו מידע שהושקעו בו שעות ארוכות ואנו גאים בו מאוד. המשימה שלנו היא להמשיך ולהפיץ מידע, לשמור עליו עדכני ורלוונטי כל העת. בענינו זו משימה לא פחותה מהצלת נפשות. כארגון ללא מטרות רווח, אנו מסתמכים באופן מוחלט על תרומות של הקוראים שלנו. זה מאפשר לנו להמשיך להיות עצמאיים ובלתי תלויים.
האם תוכלו לשקול תרומה כל שהיא, כאשר ינדב לבכם, על מנת לסייע לנו להמשיך במלאכה? – תרומה בכל סכום שהוא מחממת את ליבנו, נותנת לנו מוטיבציה להמשיך ומסייעת מאוד בהוצאות השוטפות.

תודה רבה!

חשוב שעוד אנשים ידעו? - שתפו!
שלום רב!

שמנו לב שאתם מוצאים עניין במידע שבאתר וזה משמח אותנו מאוד. אנו מקווים כי המידע מלמד ומסייע בידכם בקבלת החלטה חשובה. משמח אותנו לדעת שהמידע שעמלנו עליו כה רבות מוצא את דרכו אל ליבם של קוראים.

עמותת חסון – למתן מידע על חיסונים הינה ארגון ללא מטרות רווח המקיימת את כל פעילותה מעבודתם של מתנדבים הפועלים מתוך תחושת שליחות עמוקה ואינה מעניקה שכר.

באמצעות תמיכה ונדיבות ליבם של חברים רבים לאורך השנים הצלחנו להשיג השפעה כה רבה על השיח הציבורי בנושא ולתחזק את ההוצאות השוטפות.
האם תוכלו לשקול תרומה כל שהיא, כאשר ינדב לבכם, על מנת לסייע לנו להמשיך במלאכה? – תרומה בכל סכום שהוא משמעותית ביותר ומאפשרת לנו להמשיך בפעילותנו ולהרחיב אותה.

תודה רבה!

הסרת אחריות!

המידע המופיע באתר מיועד להרחבת הידע האישי וההבנה הכללית בלבד. כך תוכלו להיות שותפים פעילים בשמירה על בריאותכם ותתאפשר לכם בחירה מדעת. המידע באתר אינו מהווה חוות דעת רפואית ולא מחליף ייעוץ מקצועי רפואי.

על אף שלעיתים הכתוב מציג גישה מסוימת או דעה של מאן דהוא יש להתייחס אליו בזהירות הנדרשת. אין בכתוב על מנת לפסוק לכלל הציבור או לחלקו. כנהוג בתחום הרפואי, בעת הצורך, יש לפנות לגורם רפואי מקצועי על מנת לקבל אבחון וחוות דעת מקצועית התואמת לנסיבות המקרה ולגופו של עניין.

כל החלטה בנוגע לבריאותכם ראוי שתיעשה לאחר בחינת כלל ההמלצות המקצועיות ומכלול השיקולים השייכים למקרה הספציפי. אנו ממליצים תמיד לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מרופא מתאים למקרה המדובר.

דילוג לתוכן